Auto verzekering afsluiten

U heeft een auto gekocht en om op de openbare weg te mogen rijden dient u daartoe een auto verzekering afgesloten te hebben. Om een autoverzekering af te sluiten voor uw auto doet u er ook verstandig aan om vooraf via internet te informeren aangaande hoeveel u daartoe kwijt bent. Vergelijk voor uw auto type auto verzekeringen - door merk en model te selecteren - zodat u weet hoeveel u aan de auto verzekering kwijt bent. U dient namelijk direct bij de aanschaf van de auto aan te tonen dat u een auto verzekering heeft afgesloten. Zonder auto verzekering mag u namelijk niet de weg op. Vergelijk en sluit uw auto verzekering af zodat u de openbare weg op mag.

Typen auto verzekeringen

Omdat u een nieuwe auto heeft gekocht dient u een auto verzekering af te sluiten. Daarbij heeft u de keus uit een standaard drietal verzekeringsvormen:

  • standaard WA verzekering;
  • standaard WA verzekering met beperkt casco;
  • standaard WA verzekering met compleet Casco.

Het is dus afhankelijk van uw eigen persoonlijke omstandigheden wat u wenst voor auto verzekering. De standaard WA verzekering vergoedt de schade van de tegen partij waar u aansprakelijk voor bent gesteld. Met beperkt of compleet Casco kunt u dan ook deels of geheel uw eigen auto vergoed krijgen. Wees dan ook verstandig en overweeg goed welke type auto verzekering u wilt afsluiten.

Aansprakelijkheid en schuld

De verzekeraar bepaalt of u aansprakelijk bent voor enig opgetreden schade. Toch dient daarbij onderscheid gemaakt te worden tussen schuld en aansprakelijkheid. Indien u door uw rijgedrag schade heeft berokkend aan andere voertuigen danwel een ongeluk veroorzaakt door onoplettendheid dan heeft u schuld aan het ongeluk. Daarbij dient uw WA verzekering dan ook uit te keren om zo de tegen partij schadeloos te stellen. Toch is er eveneens de omstandigheid waarbij een fietser of voetganger een aanrijding heeft met uw auto. Dan bent u volgens de wettelijke regels aansprakelijk voor de schade echter heeft u niet de schuld daartoe.

Wat te doen bij ongeluk!

Heeft er een ongeluk plaats gevonden dan is het uw taak om daartoe uw tussen persoon of de verzekeraar direct van op de hoogte te brengen. U dient het schadeformulier en eventueel aanvullende documenten aangaande het ongeluk direct naar de verzekeraar of tussen persoon op te sturen. U dient dit uiteraard ook aan de benadeelde van het ongeluk mede te delen. Dit betekent dan ook dat de auto verzekeraar één en ander onder handen neemt en behandelt. Om ook uw zaken bij een eventueel ongeluk goed voor elkaar te hebben, sluit u een auto verzekering af.

Uitgeleende auto

Wat gebeurt er eigenlijk als er met uw toestemming de auto is uitgeleend aan een derde en deze persoon veroorzaakt een ongeluk. Dan is in principe nog steeds de door u afgesloten auto verzekering geldig aangezien de auto verzekering is gekoppeld aan het kenteken. Toch zijn daarop uitzonderingen. De auto verzekering is niet geldig indien u de auto uitleent aan iemand:

  • zonder geldig rijbewijs, danwel;
  • waarvan de rijbevoegdheid is ontzegd.

Wilt u uw auto aan een derde partij uitlenen dan doet u er altijd goed aan om naar de papieren te vragen. Vergelijk auto verzekeringspolissen en sluit de meest geschikte auto verzekering voor uw omstandigheden af.