Goed verzekerd voor casco

De casco verzekering geeft je zekerheid dat alle aangerichte schade bij ongelukken is verzekerd. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje en het kan dus iedereen overkomen. Hoe goed je ook een auto bestuurd je loopt iedere dag op de weg kans om schade op te lopen. Om ervoor te zorgen dat je niet direct veel geld kwijt bent kun je de casco autoverzekering nemen. Wat houdt dit in en waar moet je verder op letten bij je autoverzekering keus.

Wettelijke aansprakelijkheid

Iedere eigenaar van een auto mag daarmee pas op de openbare weg rijden indien de auto is verzekerd. Daartoe kan men een basis eventueel aangevuld met een casco autoverzekering nemen, zodat schade is gedekt bij ongelukken. Middels de casco autoverzekering heb je een goede dekking zodat je goed verzekerd kunt rondrijden. Laat je informeren naar de mogelijkheden binnen casco verzekeringen en vergelijk tussen aanbieders om de beste prijs kwaliteit verhouding te krijgen.

Casco wel of niet meenemen?

Door de wettelijke verplichting dient iedere eigenaar een WA verzekering voor de auto te hebben. Dat houdt in minimaal de basis autoverzekering voor dekking van schade toegebracht aan derden. Indien er schade is aangebracht heeft men veelal ook zelf schade. Dat houdt in dat men diep in de buidel moet tasten om de eigen schade te kunnen betalen. Door aanvullend een casco autoverzekering te nemen is ook de eigen schade gedekt zodat men niet zelf hoge kosten krijgt.

Onderscheid binnen casco verzekering

Ga je de auto verzekeren dan heb je de keus om dat deels of volledig casco te doen. Het onderscheidt ligt in de mate van opgetreden schade.

  • Beperkt casco dekt schade veroorzaakt aan anderen en schade aan het eigen voertuig door diefstal, bliksem, ruitschade, botsing met een dier enzovoorts;
  • Compleet casco dekt alle schade. Dat houdt in dat als je een ongeluk veroorzaakt dan ben je gedekt voor je eigen schade en de schade bij een derde.

Je hebt dus keuze vrijheid aangaande welke verzekering je het beste kunt nemen. Je doet er dan goed aan om te vergelijken en om zeker de mate van schade dekking af te wegen. Je weet namelijk nooit wat er op jouw pad terechtkomt.

Tijdelijke of doorgaande autoverzekering

Er bestaat een onderscheid naar langdurige en tijdelijke autoverzekeringen. Men kan namelijk een tijdelijke autoverzekering aangaan indien men een auto huurt maar ook als men een auto gaat importeren. Voordat het officieel staat geregistreerd moet de auto dan eerst door het RDW worden gecontroleerd. Dan pas krijgt het een nieuw kentekennummer en kan het dan pas in de doorgaande casco verzekering komen. Met de tijdelijke casco autoverzekering is de auto gedekt en kan men het voor keuring laten importeren.

Relatief goedkoop

Men moet de kosten van een autoverzekering altijd afzetten tegen de kosten indien men niet is verzekerd. Krijgt men onverzekerd een ongeluk dan moet de veroorzaker alle schade zelf betalen. Uiteraard kan dat behoorlijk in de papieren lopen waardoor men schulden krijgt. Neemt men echter een autoverzekering met casco dan kan het grootste deel tot alle onkosten voortkomend uit een ongeluk worden vergoed. Zo kan men met de casco verzekering op een relatief goedkope manier ervoor zorgen dat veroorzaakte schade is gedekt.