Inboedelverzekering Achmea

U heeft een woning of huurt een kamer en daarom dient u uw inboedel te verzekeren tegen schade door brand, water of diefstal, sluit dan een inboedelverzekering af bij Achmea. Met een inboedelverzekering bent u namelijk ervan verzekerd dat u spullen volledig gedekt zijn waarmee u dus na “ernstige” schade de spullen vergoed kunt krijgen. Veelal is dit van toepassing op water en brand schade. Een inboedelverzekering wordt dan ook veelal ingedeeld in de categorie brandschade verzekeringen. Toch kunt u ook met de inboedelverzekering van Achmea goed uw spullen verzekeren tegen diefstal echter dan dient er aanwijsbaar inbraak te zijn aangezien bij diefstal de inboedelverzekering slechts vergoed bij diefstal van inboedel uit uw privé vertrekken. Om uw inboedel en spullen te verzekeren, neem dan contact op met Achmea, wij voorzien u van passend advies en regelen uw verzekering.

Uw privé spullen

Onder inboedel valt alles wat u in principe in en om het huis aan spullen met de tijd gebruikt en koopt. Deze goederen worden gewoonlijk roerende zaken genoemd en vallen daarmee onder de noemer inboedel. Alles wat zich binnen uw pand bevind, televisie, fietsen, meubels, uw bed, dvd’s, enzovoorts valt binnen uw inboedel. Kleine huisdieren worden eveneens als inboedel gezien aangezien deze als gezelschapsdieren worden beschouwd. Ook spullen die u buiten de woning gebruikt echter in en om de woning bewaard vallen onder inboedel zoals tuingereedschap, bromfietsen en aanhangwagens. Bewaart u echter geld of waardepapieren in huis dan wordt dit uitgesloten aanzien het praktisch niet valt aan te tonen hoeveel u daarvan heeft bewaard. Bent u dan ook op zoek naar een verzekering bij schade voor uw spullen sluit dan de inboedelverzekering van Achmea af.

Standaard verzekerd

Bij een brandschade inboedel verzekering van Achmea wordt schade veroorzaakt door water, brand of inbraak vergoed. Achmea tracht dan ook voor uw woon omstandigheden en gekochte spullen een passende verzekering af te sluiten aangezien iedere persoon een ander koop gedrag heeft. Wij bieden u dan ook een op maat gemaakte inboedelverzekering aan. Dit betekent dan ook dat u nooit onder verzekert bent aangezien Achmea voor kwaliteit staat. Uw inboedel is namelijk standaard verzekerd voor € 100.000. Heeft u daarnaast een inboedel dat nog niet ouder is dan een jaar en er treedt schade op dan vergoed Achmea zondermeer de nieuwwaarde van de inboedel. Wilt u ook zekerheid hebben omtrent de verzekering van uw inboedel, vraag dan de brochure van Achmea aan.

Inboedel binnen en buiten woning

Alle inboedel dat “binnen” uw privé vertrek of in het gebouw is waarin u woont, dan is de inboedel verzekerd tegen schade door water en brand. Indien er echter diefstal wordt gepleegd dan moet het aantoonbaar zijn dat uw spullen fysiek zijn verwijderd. Er moet dus aanwijsbaar inbraak aangetoond worden. Daartoe laat u een proces verbaal opmaken van inbraak met een lijst van de ontvreemde spullen. Indien u spullen heeft aan de buiten zijde van uw woning als een schotel of wering dan valt dit ook onder de dekking van de inboedelverzekering mits er sprake is van schade door brand of water. Onze aangeboden inboedelverzekering Achmea is alles omvattend. Voor informatie over onze inboedelverzekering kunt u ons altijd benaderen. Achmea staat al jaren voor u en andere tevreden klanten klaar!

Inboedel verzekert in uw voertuig

Wanneer u inboedel vervoert met uw auto en u sluit de auto goed af terwijl de inboedel in de auto aanwezig is, dan is tevens uw inboedel gedekt tegen schade. Betreft het echter schade door diefstal dan is het uitgangspunt wel dat het gestolen goed niet zichtbaar in de auto lag. Dan is de inboedel verzekerd echter tot een maximaal bedrag. Andere schade wordt wel vergoed indien de inboedel in uw eigen auto bevindt. Daarnaast geldt tevens indien u te maken krijgt met een overval waarbij uw inboedel met grof geweld wordt afgenomen dan is de schade eveneens gedekt. Een inboedelverzekering afsluiten is altijd goed en Achmea biedt een passende polis voor u aan. Neem contact met Achmea op en wij informeren omtrent uw inboedelverzekering.