Kosten gedekt met ongevallen verzekering

Een ongeval zit in een klein hoekje waardoor men zomaar iets kan overkomen. De ongevallen verzekering biedt de mogelijkheid om financiële schade door een ongeval te dekken zodat men niet ineens hoge onkosten heeft. Ongevallen kunnen leiden tot de volgende vier hoofd categorieën namelijk:

  • een ziekenhuisopname;
  • invaliditeit;
  • gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
  • overlijden.

Naarmate de ernst van de gevolgen van het ongeval hoger zijn zal de ongevallen verzekering tot een hogere uitkering komen. Het zorgt ervoor dat kosten goed gedekt zijn en dat er een compensatie volgt naar aanleiding van het opgetreden leed.

Hoe werkt het?

In principe geldt bij een ongevallen verzekering dat het collectief betaalt. De verzekering keert uit indien men onverhoopt iets overkomt. Het ongeval moet voortkomen uit een situatie waarbij de schade niet door eigen handelen is veroorzaakt. Het moet dus als een echt ongeval worden beschouwd. Daartoe dienen de juiste documenten aangeleverd te worden zoals een dokters beoordeling of een eventuele politie verklaring. Door de indiening van de papieren of het bezoek van de verzekeraar ter plaatse kan worden vastgesteld op welke uitkering men rekening heeft.

Kosten ziekenhuis

Een ziekenhuisopname wordt grotendeels vergoed door de algemene zorgverzekering. Werknemers krijgen normaal gezien ook doorbetaald. Toch is er een groep mensen die zelfstandige zijn waarbij men geen inkomen meer heeft bij ziekte. Is de opname veroorzaakt door een ongeluk dan heeft men recht op een compensatie van gederfd inkomen. Zodoende wordt per dag in het ziekenhuis een vergoeding vanuit de ongevallen verzekering betaald.

Invaliditeit

Het hebben van blijvende invaliditeit kan ertoe leiden dat men niet meer rond kan komen. Er zijn speciale ingrepen in het leven nodig om op een menswaardige manier door te kunnen gaan. Aanpassingen in de woning en mogelijk de inschakeling van een persoonlijke begeleider kosten geld. Daartoe komt de ongevallen uitkering eenmalig tot uitkering zodat een groot deel van de extra onkosten zijn gedekt. Laat je voorlichten omtrent de mate van dekking aangaande invaliditeit door ongevallen.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer men door een ongeval deels arbeidsongeschikt is geworden dan kan men voor een groot deel niet meer in het inkomen voorzien. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid keert de ongevallen verzekering een bepaald bedrag uit zodat enige kosten zijn gedekt. Daarmee kan de arbeidsongeschikte naast uitkering en gedeeltelijk werken goed rondkomen. Let wel dat het om een periodieke uitkering gaat bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Overlijden

Indien men komt te overlijden wegens een ongeval dan wordt er een eenmalige uitkering verstrekt. Het dekt de kosten van de begrafenis en geeft aanvullend compensatie voor de nabestaanden. De ongevallen uitkering komt daarbij eenmalig tot uitkering. Ondanks het feit dat het een ongewenste omstandigheid is, is het vooraf verstandig om hierover na te denken. Een onverwacht overlijden van iemand heeft grote consequenties voor nabestaanden en familieleden. Het kan namelijk een grote financiële en emotionele impact geven. Door het aangaan van de ongevallen verzekering weet je zeker dat het financiële deel is afgedekt en kan als pleister op de wond gelden. Laat je informeren naar de vele voordelen van een ongevallen verzekering.