Verplicht de WA autoverzekering

Heb je een auto in bezit dan dient de eigenaar daarvoor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit wordt ook wel de WA autoverzekering genoemd. Zodra er met de auto op straat wordt gereden dan dient daartoe een schade dekkende verzekering te zijn afgesloten. Koopt men een nieuwe auto bij een handelaar dan verzorgt deze veelal de afwikkeling het aangaan van een autoverzekering. Vaak doet men er echter goed aan om voor de aankoop reeds naar een verzekering te hebben gekeken zodat men weet hoeveel het kost en wat er bij in zit. Laat je niet verrassen door een opgelegde WA auto verzekering maar weer voorbereid. Waar moet je dan op letten?

Dekkingsgraad

Wat valt er binnen de autoverzekering is een zeer belangrijk uitgangspunt. De WA verzekering dekt standaard alle schade welke aan andere bestuurders door jou wordt aangericht. Een ongeval kan iedereen zomaar overkomen en daarom is het wettelijk verplicht dat iedere eigenaar van een auto de WA autoverzekering neemt. Naast deze basis dekking voor schade bij anderen kun je overwegen om aanvullende dekking te nemen. Het kan namelijk voorkomen dat je auto door diefstal of brand beschadigd raakt of dat je zelf aanvullende schade hebt. Daartoe kun je de volgende autoverzekeringen naast de WA basis verzekering nemen:

  • Casco beperkt waarmee schade veroorzaakt door een botsing met een dier, natuur elementen, diefstal enzovoorts mee worden verzekerd;
  • casco compleet waarmee alle eigen schade bij ongelukken wordt verzekerd;
  • all inclusief verzekering waarbij je compleet bent verzekert echter na een ongeval geen terugval in premie hebt.

Je doet er altijd goed aan om te vergelijken tussen meerdere verzekering aanbieders zodat jij de meest gunstige autoverzekering neemt.

De prijs

Naast de mate van dekking van een WA autoverzekering is het altijd van belang hoeveel je per maand moet betalen. Een vergelijk tussen aanbieders zorgt ervoor dat je een prijsbewuste keus kunt maken tussen WA autoverzekeringen. De dekking moet goed passen bij je persoonlijke wensen, maar daarna moet je een goede prijs weten te bemachtigen. Bekijk aandachtig de verschillende autoverzekeringen zodat je prijsbewust de juiste keus maakt. Laat je dus niet leiden door een autoverkoper echter ga via het internet er zelf achteraan. Zoek informatie aangaande welke verzekeraar de beste voorwaarden heeft tegen een gunstig tarief. Daarmee kun jij WA verzekerd de auto besturen.

Auto is verzekerd

In principe geldt dat de eigenaar regelt dat de auto verzekerd is. Dat houdt ook in dat anderen met de toestemming van de eigenaar ook de auto mogen besturen mits zij een volwaardig rijbewijs hebben. Treedt er dan schade op dan is de auto nog immer verzekerd en kan schade worden vergoed. Dit is uiteraard anders als een ander zonder toestemming of zonder rijbewijs van de auto gebruik gaat maken. Middels de WA verzekering weet de eigenaar dus goed wat er is gedekt. Zo kan men op een vertrouwde manier van de auto gebruik maken omdat onverwachte schade kan worden vergoed. Neem ook de WA verzekering voor zekerheid zodat je van de auto tussen het overige verkeer gebruik mag maken.