Risico’s afgedekt met zakelijke verzekeringen

Als ondernemer moet u risico’s afdekken door zakelijke verzekeringen te nemen. Daarmee zorgt u ervoor dat u op een adequate manier aansprakelijkheid voor schade hebt verzekerd zodat uw onderneming of u als bestuurder daar geen last van zult hebben. Uiteraard wilt u liever dat schade nooit voorkomt echter ondanks alle genomen maatregelen kan het wel. Op welke manier kunnen zakelijke verzekeringen voor u uitkomst bieden?

Bestuurders verantwoordelijkheid wegens doorbraak

Omdat de bestuurders het management van de onderneming vormen zijn zij ook de eindverantwoordelijke voor acties ondernomen door het personeel. Daarnaast is de rechtspersoonlijkheid eveneens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit overeenkomsten en contracten. Om ervoor te zorgen dat financiën daarbij goed zijn afgedekt doet men er altijd verstandig aan om zakelijke verzekeringen af te sluiten.

Typen zakelijke verzekeringen

Om op een goede manier zaken te kunnen doen als ondernemer dient u goed verzekerd te zijn. U weet namelijk nooit op welke moment er problemen gaan voordoen. U kunt zoal de volgende zakelijke verzekeringen voor aansprakelijkheid afsluiten:

  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • juridische verzekeringen welke kosten voor gerechtelijke stappen dekken;
  • Aansprakelijkheid verzekering voor aangebrachte schade door toedoen van ondernemingshandelen.

Ondernemingsscan zakelijke risico’s

Uiteraard doet u er verstandig aan de alle aspecten van het zaken doen in een keer te verzekeren. Veelal kan middels een complete check alle risico’s in kaart worden gebracht zodat compleet dekkende zakelijke verzekeringen worden afgesloten. Zorg ervoor dat alle kosten zijn afgedekt door zakelijke verzekeringen af te sluiten.